Hotel Pavlov

Kontakt

Hotel Pavlov
Klentnická ulice 174
692 01 Pavlov u Mikulova

  • telefon recepce: +420 519 324 246
  • mobil: +420 733 534 088, +420 602 511 905
    (provoz recepce: pondělí - pátek, 8:00 - 17:00 hod.)
  • e-mail: info@hotelpavlov.cz
  • web: www.hotelpavlov.cz

Provozovatel:

PAVLOF s.r.o.
Podnásepní 1f
602 00 Brno

IČ 26911442
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44422.
www.pavlof.cz

Chcete se nás na něco zeptat?

* takto označené položky je třeba vyplnit.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti, prohlašuji, že souhlasím se šířením obchodních sdělení zasíláním marketingových informací a nabídek společnosti PAVLOF s.r.o. o chystaných akcích a se zařazením do databáze e-mailových adres zákazníků. Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých výše poskytnutých osobních údajů společností PAVLOF s.r.o., a to pro účely zařazení do databáze zákazníků a šíření obchodních sdělení shora specifikovaných. Zpracováním osobních údajů může společnost PAVLOF s.r.o pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že mi bylo dáno poučení o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Společnost PAVLOF s.r.o. se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity jen pro shora vymezené účely a nebudou předávány žádným třetím osobám, s výjimkou třetích osob, zajišťujících pro ni realizaci obchodních sdělení, vedení databáze e- mailových adres zákazníků či administrace a zpracování osobních údajů zákazníků.

Přesné znění Souhlasu s poskytováním osobních údajů ZDE.